Om AMBIO Rekruttering AS

AMBIO Rekruttering AS utfører søk etter og rekruttering av ledere, mellomledere, spesialister og nøkkelmedarbeidere til det private og offentlige næringsliv.

Dette gjøres hovedsakelig gjennom executive search (aktivt kandidatsøk) eller direkte henvendelser til utvalgte kandidater. Vi gjør og vurderinger/assesments av kandidater dere har funnet selv, som inkluderer alt fra profil til bakgrunnsjekk, dybdesjekk av referanser, kreditrating med mer. Vi har og opparbeidet oss solid og bred erfaring innen omstillinger- og nedbemanning / snuoperasjoner / fusjoner / integrasjon i ulike bedrifter. Vi bidrar med alt fra prosjektledelse til det operasjonelle / hands- on i hele eller deler av prosessen etter behov- og ønsker. Dette kan være alt fra gruppe - og individuelle info møter med ansatte til vurderinger av den enkelte medarbeiders styrker sett i lys av selskapets behov kort - og lang sikt. 

I dette ligger også finansiell/juridisk rådgivning til medarbeidere som måtte ha behov for dette (via gode samarbeidspartnere). Ved finansiell restruktureringer og integrasjoner etter oppkjøp og fusjoner. Arbeidsformen ligger nærmere linjen enn tradisjonell rådgivning. Det betyr at vi arbeider operasjonelt og er deltakende under hele prosjektet for å sikre presisjon og gjennomføring. Vi kan og bidra med solid kompetanse til å "komme videre"  for de ansatte som er igjen etter at en nedbemanning/fusjon er gjennomført. 

Våre medarbeidere har solid kompetanse, utdannelse og bransjeerfaring både fra ledende stillinger og rådgivende konsulentvirksomhet.

Vi lover full konfidensialitet, integritet og diskresjon.

Selskapet vårt er lokalisert sentralt på Forus i Godesetdalen 10. Vi er en del av AMBIO gruppen som også består av AMBIO Ingeniørtjenester AS, AMBIO Strong AS og AMBIO Helse AS. Selskapet ble etablert i 2000 og er 100% eid av de ansatte.

AMBIO Rekruttering AS er godkjent og registrert i Achilles JQS, samt medlem i NHO/Abelia. 

fofacebook.pnglinkedin3.jpgNHO-logo Abelia-RGBblue-600x190.jpg