AMBIO AS har vært kvalifisert som leverandør i Achilles JQS ID nr 28974 de 12 siste årene.
Vår siste sertifisering for 2017 – 2018 er tilgjengelig under.

AchillesJQS_qualified%20stamp.jpg

– se dokumentasjon her:  Achilles JQS qualification certificate 2017 – 2018

Om Achilles JQS
Achilles Joint Qualification System (Achilles JQS ) er et unikt samarbeid mellom norske og danske oljeselskap og hovedkontraktører. De deltakende selskapene benytter systemet for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører, og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om leveranser. Achilles JQS drives på oppdrag av de deltakende organisasjonene av Achilles. Les mer på www.jqs.no.

Om Achilles
Achilles Gruppen er et globalt selskap som er ledende innen området leverandørinformasjon og støtteverktøy ved anskaffelser. Achilles hovedvirksomhet i Norden er å drifte kvalifikasjonsordninger og leverandørregistre for flere ulike bransjer; transport-, energi-, olje, samt bygg- og anlegg. Achilles’ tjenester skaper både muligheter for firmaer og reduserer risikoen i anskaffelsesprosessen. Les mer på www.achilles.no